Områdeleder Bo- og omsorg Bente K. Johannessen

Områdeleder Spesialisthelsetjeneste Tom Liudalen

Incita har et tverrfaglig og spesialisert behandlingstilbud for ulike typer rusmiddelavhengighet og sykdommer og plager relatert til psykisk helse. Vi tar imot mennesker med kompliserte tilleggsproblematikk som atferdsutfordringer, kognitive forstyrrelser, psykisk utviklingshemming og sammensatte sykdomsbilder. Vi har også tilbud til mennesker med nevrologiske lidelser og andre tilstander som gir behov for særlig oppfølging.

Vi tilbyr også oppfølging av LAR - behandling.

Vi tilbyr:  

 • raskt mottak
 • avgiftning og avrusning, både i akuttfasen og i stabiliseringsfasen
 • egne lokaler og oppfølging for skjerming
 • kartlegging, utredning og diagnostisering, inkludert kartlegging og vurdering av voldsrisiko
 • behandling, både medikamentell og milljøterapeutisk
 • behandling og oppfølging ved lege og psykolog
 • ettervern og oppfølging
 • Incita legger vekt på å utforme tilbudet i tråd med den enkeltes behov

Mottakere av tilbud i Incita:

 • skal bli møtt med gode holdninger og respekt
 • skal bli stimulert til å utforske alternativer til et liv med rusmiddelavhengighet
 • skal veiledes og støttes til å ta ansvar for eget liv og egne valg

Om tilbudet:

Incita har tilbud på flere lokalisasjoner, Østsiden ved Hurdalssjøen, Wenger gård i Eidsvoll, Flå i Hallingdal, samt flere boliger i Øvre Romerike og omegn for mennesker som er i behov av små miljøer eller som en overgang til egen bolig. Incita har også botilbud i Trøndelag og i Rogaland.

Avgiftnings-/skjermingsenheten er i egne lokaler i tilknytning til Østsiden.

Alle Incitas boliger og enheter tilbyr trådløst internett for beboerne.

Incita tilbyr aktiviteter som gå- og joggeturer, klatring, sykling, innebandy, fotball, ridning, båtturer, fisking m.m.

Incita har samarbeidspartnere som kan tilby villmarksterapi.

Incita har samarbeidspartnere som tilbyr kursing og opplæring samt tiltak rettet mot deltakelse i ordinært arbeidsliv (IPS).

Botrening og utprøving i egen bolig tilbys også. 


 
 
 
Skriv ut