Verdighet og Integritet ivaretas

Vi gir våre brukere et bindende løfte om å ivareta den enkeltes verdighet og integritet gjennom:
  • Kunnskap
  • Tålmodighet
  • Ærlighet
  • Tillit
  • Ydmykhet
  • Håp
  • Mot
 
 
 
Skriv ut