Ledergruppe Incita AS

Ole Andreas Underland, styreleder 
mobil  : 916 06 070   
E-post: underland@incita.no

Ove C. Allers, adm.dir
mobil: 907 34 361
E-post: ove.allers@incita.no   

Ingunn Ruud Hofstad, HR-leder
mobil: 958 11 561
E-post: ingunn.hofstad@incita.no

John Vegard Leinslie, fagdirektør 
mobil  : 943 02 224
E-post: vegard.leinslie@incita.no

Marianne Stenberg, områdeleder Sykehjem 
mobil  : 905 17 075 
E-post: marianne@incita.no

Tom Ø. Liudalen, områdeleder Spesialisthelsetjeneste
mobil: 402 90 577
E-post: tom@incita.no  

Bente Konstanse Johannessen, områdeleder Bo og omsorg
mobil: 464 49 098 
E-post: bentek.johannessen@incita.no 

Nina Tømte, områdeleder Barnevern
mobil: 901 18 212
E-post: nina.tomte@incita.no   

Thomas Fjellestad, prosjektleder
mobil  : 952 43 291
E-post: thomas.fjellestad@incita.no


 

 
 
 
Skriv ut