Personal og spesialkompetanse

Incita benytter spesielle kriterier i valg av personale og vår kunnskap sikres gjennom spesialkompetanse innen:
  • Medisin
  • Psykiatri
  • Psykologi
  • Sykepleie
  • Vernepleie
  • Pedagogikk
  • Sosiologi
  • Kriminologi
 
 
 
Skriv ut