Vi har spesialkompetanse innen

  • Rus
  • Rus/Psykaiatri
  • Psykiatri
  • Sammensatte diagnoser
  • Psykisk utviklingshemming
  • Atferdsproblematikk
  • Sjelde diagnoser
  • Barnevern
  • Kriminalomsorg
 
 
 
Skriv ut