Om Oss

Incita er et frittstående privat helseforetak som yter helse- og sosialtjenester til det offentlige. Incita er et supplement til det offentlige når det offentlige ønsker løsninger utenfor egne tiltak.
Deler av selskapet har over 50 års erfaring som sentral samarbeidspartner og har spesielt lang erfaring innen sykehjemsdrift, spisskompetanse innen rusbehandling og behandling av personer med psykiske plager /lidelser.
Vi gir individuelt tilrettelagte bo- og omsorgstilbud, med spesiell kompetanse og erfaring overfor personer med sammensatt og krevende atferdsproblematikk. 


                                                        Incita står for Trygg, Robust og Aktiv!

Vi har tilbud innen følgende områder:

  • Ordinære sykehjemsplasser
  • Skjermede sykehjemsplasser for særlig bistandstrengende brukere
  • Avhengighetsproblematikk
  • Psykiske vansker/- lidelser
  • Atferdsproblematikk 
  • Barnevern
  • Hjemmeomsorg
  • Rådgivning på virksomhetsområdene 

 Hovedkontor, administrasjon


 
 
 
Skriv ut