Roller i kvalitetsarbeidet

Administrerende direktør i Incita AS, ledergruppen og kvalitetsleder har det overordnede ansvaret for at virksomhetens kvalitetsarbeid organiseres hensiktsmessig, tilstrekkelig og at gjeldende lover og krav blir oppfylt.

Administrerende direktør i Incita AS skal sørge for at kvalitetsnivået på de tjenestene som til enhver tid inngår i Incitas tilbud, er i tråd med gjeldende lover og regler samt markedets krav. Ledelsen har ansvar for at nødvendige ressurser er tilgjengelig for å oppnå de planlagte kvalitetsmål bedriften har satt.

 
 
 
Skriv ut