Ledelsens gjennomgang

Incitas kvalitetssystem og planlagte og gjennomførte internrevisjoner med korrigerende tiltak gjennomgås fortløpende i kvalitetsutvalg og ledergruppe. Det gjøres en årlig gjennomgang og oppsummering som nedfelles skriftlig. Denne gjennomgangen har som hensikt å kvalitetssikre virksomhetens drift etter de kvalitetesmål og krav som gjelder.


Incita vil drive

  • kontinuerlig forbedring gjennom regelmessig gjennomføring av målarbeide, analyse, bruker- og medarbeiderundersøkelser
  • en virksomhet som gir resultater i henhold til bestilling/krav
  • faglig og etisk relevant og god utredning, behandling og/eller rehabilitering av pasienter/beboere
 
 
 
Skriv ut