Incita sin kvalitetspolitikk

Incita AS har som mål å betjene oppdragsgivere med utgangspunkt i henvisninger/bestilling, kravspesifikasjoner og samarbeidsavtaler for den enkelte.

Gjennom kvalitetspolitikken ønsker Incita å formidle organisasjonens visjon og verdier

                    Incita - gir aldri opp

Incita har etablert sitt kvalitetssystem med fokus på å overholde lover og forskrifter som til enhver tid gjelder for virksomheten.
Kvalitet og pålitelighet skal prege vår virksomhet, når det gjelder tjenesteyting, mennesker og vår måte å arbeide på.

Dette sikres ved:


  • Dette sikres ved at vi har en politikk som bygger på prinsippet og kontinuerlige forbedringer
  • Dette sikres ved at pasientene/beboerne/klinikkene får rask, relevant og god utredning,
  • behandling og / eller rehabilitering.
  • Det skal gjennomføres regelmessig målinger, analyser og brukerundersøkelser.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Skriv ut