Avvikshåndtering

Avviksrapporter meldes først til nærmeste leder. Avvik vurderes, nødvendige tiltak iverksettes og avvikene "lukkes" fortløpende. Nødvendig oppfølging foretas.

Alle avvik registreres og forelegges kvalitetsutvalget for gjennomgang.

 
 
 
Skriv ut