Roller i kvalitetsarbeidet.

Incita sitt lederforum har det overordnede ansvar for virksomhetens kvalitetsarbeid som er hensiktsmessig og tilstrekkelig for at Incita overholder regulatoriske krav.

Daglig leder av Incita AS er ansvarlig for at kvalitetsnivået på tjenestene som inngår i Incita sitt tilbud er definert ut fra markedets krav.
Lederforumet har ansvar for at nødvendige ressurser er tilgjengelige for å oppnå de kvalitetsmål som  virksomheten har satt.
 
 
 
Skriv ut