Incita har via prosjektleder Geir Fosland ledet et NHO prosjekt innenfor trening og sykefravær. Prosjektet ”KomDaVel”, var et HMS-tiltak innen inkluderende arbeidsliv (IA). Målet var å få renholdsbransjen til å bli mer inkluderende, gi bedre tilrettelegging slik at ansatte kan stå lengre i jobben og senke sykefraværet. NHOs Arbeidsmiljøfond bevilget 800.000 kroner til prosjektet. Bakgrunn for prosjektet er at renholdsbransjen har en hektisk hverdag med mange utfordringer. Mange sliter med høyt sykefravær, høy turnover, språklige barrierer, økende kunde- og myndighetskrav. Helseplagene gjelder særlig muskel- og skjelettsmerter. Klikk på linken og se innslaget på TV2 sitt lørdagsmagasin sendt 28/4:

 
 
 
Skriv ut