Område sykehjem

Incita tilbyr sykehjemsplasser til kommuner i det sentrale østlandsområdet, og har lang erfaring med samarbeid med offentlige instanser.

Incita tilbyr: 

  • raskt mottak
  • både korttids- , avlastnings- og langtidsplasser
  • forsterkede plasser
  • ivaretakelse, oppfølging og behandling av mennesker med sammensatte behov, både når det gjelder fysisk sykdom eller skade, og kopliserende tilleggsproblematikk som store atferdsutfordringer, demens, terminal tilstander og rusmiddelavhengighet også hos den eldre del av befolkningen.
  • oppfølging av behandling instituert på sykehus

Mottakere av tilbud i Incita:

  • vil bli møtt med respekt, verdighet og omsorg!

Om tilbudet:

Incita driver i dag sykehjemmene Valstad og Bøn i Eidsvoll kommune i tillegg til sykehjem på Nes. Bøn sykehjem har den forsterkede enheten Fløyen.

Ved behov kan mennesker med særlige behov gis omsorg i egne boliger.

Bøn sykehjem er i et prosjektsamarbeid med Hospital IT om bruk av velferdsteknologi for beboerne i sykehjemmet.

 
 
 
Skriv ut