Kontakter


Områdeansvarlig Bo- og omsorg:

Bente K. Johannessen 
BenteK.Johannessen@incita.no 
tlf. 464 49 098

Områdeansvarlig Spesialisthelsetjeneste:

Tom Liudalen
Tom.Liudalen@incita.no
tlf. 402 90 577

Inntaksansvarlig:

Jon Espolin Johnson
jon@incita.no
tlf. 917 13 437
 
 
 
Skriv ut